Bliski istok iz turske perspektive

Bliski istok iz turske perspektive

764410
Bliski istok iz turske perspektive

 

 

Telafer kao najveće naselje u Iraku, u kome većinsko stanovništvo čine Turkmeni, se od 2003 godine susreće sa velikim neprilikama. Budućnost ovog strateškog naselja koje se trenutno nalazi u rukama ISIS-a je veoma važno za budućnost Iraka kao i cijele regije.

Regije u kojima žive Turkmeni u Siriji i Iraku su nekoliko godina unazad skoro sravnjeni sa zemljom. Na mnogim područjima od Bajirbudžaka do Mendelija, Turkmeni su izloženi velikim torturama i masakrima. Najveće naselje u Iraku, naselje Telafer je jedan od najtipičnijih primjer za to. U Telaferu, koji se nalazi 63 km od centra Mosula, živi veliki broj Turkmena te je on samim tim najvažniji centar  iračkih Turkmena.

Poslije preuzimanja Mosula od strane ISIS-a, preko 300 hiljada Turkmena bilo je prinuđeno na raseljavanje kako unutar Iraka tako i u Tursku. U Tursku je došlo približno 60 hiljada iračkih Turkmena dok je preko 15 hiljada bilo, ybog nemogućnosti da izbegne, prinuđeno da ostane u Telaferu i živi pod prijetnjom ISIS-a.

Građani Telafera koji su se iselili unutar Iraka se bore sa veoma ozbiljnim problemima. U gradovima u koje se sele ne nailaze na dobrodošlicu i suočeni su sa problemom adaptacije. Neko vreme Turkmenima iz Telafera nije bio dozvoljen ulazak u Kerkuk dok su tu zabranu kasnije ukinuli uz pružanje ograničenih mogućnosti.    

Predpostavlja se da će se borbe između ISIS-a i iračke vojske u Mosulu ubrzo okončati. Najvjerovatnije će se ISIS povući u podzemlje ili u pustinjske predjele. Poslije prekida sukoba u centru Mosula, Telafer će biti još više u žiži interesovanja. Predpostavlja se da se trenutno u Telaferu nalazi preko 2 hiljade ISIS-ovih militanata. Zarobljenih u zamci, u Telaferu se nalazi preko 15 hiljada Turkmena i zbog toga Telafer(iako nije toliko veliki kao Mosul) očekuje jedan krvavi period.

Obavezno je da se pažljivo planiraju operacije koje su planirane biti izvedene u Telaferu. Ulazak bilo koje vojskie osim vojske irana predstavljao bi problem za Telafer. Građani u ovom naselju su sa razlogom zabrinuti zbog mogućeg ulaska Hašdi Šabi i PKK jedinica. Ukoliko bi Hašdi Šadi ušli, došlo bi do sukoba među meshebima, a ukoliko bi PKK ušla potrudila bi se da izvrši planirano etničko čišćenje Turkmena. Potrebno je ove dvije terorističke grupacije držati podalje od Terlafira kako bi se zaštitili çivili.

Turkmeni kažu da ne prihvataju ulazak nikakve strane sile u Telafer.  

Telafer je jedna od najznačajnihih strateških lokacija u regiji. Možda i najvažnija. Turska koja se izbliza interesuje za budućnost Mosula, također prati situaciju i u Telaferu koji je u toj regiji zadnje utvrđenje Turkmena. Osim toga, turkmenska sela između Telafera i Sindžara su po pitanju kontrole puta u regiji na veoma vaznom strateškom položaju.

Telafer je i za vrijeme Osmanskog carstva bio na veoma bitnoj strateškoj lokaciji, bio je najvažnije utvrđenje u regiji. 1920, poslije raspada Osmanske imperije Telafer je povezan sa Irakom. Turkmeni u Iraku koji je tada bio pod vlašću Engleza su tada pružali izvanredan otpor.  Stoga Telafer nije samo unutrašnja stvar Iraka ili Turkmena već u isto vrijeme je i stvar sigurnosti od životnog značaja za Republiku Turska.

 

 

 Povezane vijesti