Balkanske Aktualnosti 38/2018

U regionalnoj suradnji balkanskih zemalja u posljednje vrijeme preovlađuju ekonomske teme kao što su poboljšanje životnih standarda, konkurencija i napredak. Ankete javnog mnjenja pokazuju da su temeljni problemi naroda regije nezaposlenost i ekonomski...

Balkanske Aktualnosti 38/2018

 

 

Proširenje je jedna od ključnih politika koje vodi EU. I pored raznih problema, zemlje Zapadnog Balkana su učinile važne korake povodom integracije u EU. Od samog početka su poticaji EU pomogli u realizaciji državnih i ekonomskih reformi, poboljšanju kvaliteta demokracije i povećanju produktivnosti javnih institucija. Zemlje Zapadnog Balkana čine dodatne korake i na regionalnoj razini, pokušavaju unaprijediti ekonomiju i ubrzati proces članstva u EU.

U regionalnoj suradnji balkanskih zemalja u posljednje vrijeme preovlađuju ekonomske teme kao što su poboljšanje životnih standarda, konkurencija i napredak. Ankete javnog mnjenja pokazuju da su temeljni problemi naroda regije nezaposlenost i ekonomski problemi.

Balkanske zemlje godinama se ne mogu uvrstiti na listu zemalja sa ekonomijama u porastu. Udio balkanskih zemalja 80'tih godina u ukupnom nacionalnom dohotku u svijetu iznosio je 0,38, dok se 2008. godine smanjio na 0,18%. Nakon ovog perioda, uz uticaj globalne ekonomske krize, na balkanskim zemljama su se produbili socio-ekonomski problemi. Iako su sve ekonomije u regiji opet počele da bilježe napredak, da bi ostvarili kontinuirani razvoj od 4% do 2023. godine trebaju otkloniti blokade koje su prisutne na tržištu rada. Od velike je bitnosti da se poveća procenat upošljavanja žena i omladine.

Prema izvješću Balkan Barometar 2018, 21% balkanskih državljana nije u stanju da plati fakture i kirije, 19% nije u stanju da dovoljno ugrije svoje stanove, 40% strijepi da će biti siromašni, dok 30% građana strijepi da će izgubiti posao. Sa druge strane, i poslovni svijet se susreće sa raznim problemima. 38% kompanija na Zapadnom Balkanu je prošle godine svoje probleme rješavalo uz kašnjenje sa plaćanjima. Veći dio ovih kompanija se suočio i sa financijskim problemima.

Usljed činjenice da privatni sektor nije dovoljno razvijen, zemlje Zapadnog Balkana imaju kontinuiranu potrebu za stranim investicijama kako bi povećali svoju konkurentsku moć i kako bi ekonomski napredovali. Svjesni činjenice da ove poteškoće ne mogu prevazići sami, zemlje Zapadnog Balkana u posljednje vrijeme čine važne korake na regionalnoj razini, i zajedničkim djelovanjem pokušavaju ispuniti svoje zajedničke interese i što više se približiti članstvu u EU.

Summit Zapadnog Balkana, koji je 10. srpnja 20018. godine održan u Londonu bio je jedan od najznačajnijih događanja u vezi regije, i na njemu je diskutovano o projektima infrastrukture kojima se za cilj ima poboljšavanje saobraćajnih i energetskih veza u regiji. Pored Samita u Londonu, slični samiti su prethodnih godina održani u Trstu, Parizu, Beču i Berlinu i predstavljaju bitnu refleksiju za provedbu reformi koje su potrebne na putu u EU.

Razina na kojoj se danas nalazi regionalna suradnja na zapadnom Balkanu ima potrebu za snažnom parlamentarnom potporom.  Parlamentarni forumi, koji su zabilježili razvitak u regiji, poboljšavaju regionalnu komunikaciju i time daju znatan doprinos integraciji regije u EU.

Savjet za regionalnu suradnju (RCC) sa centrom u Sarajevu je jedna od najznačajnijih institucija koja brani zajedničke interese balkanskih zemalja. Ova institucija je prilika za poticaj razvoja regionalne suradnje u regionu, a pruža potporu i političkim, ekonomskim, socijalnim i institucionalnim reformama. Kao operacioni ogranak Procesa suradnje jugoistočne Europe (SEECP), Vijeće za regionalnu suradnju u posljednje vrijeme čini pozitivne korake i za razvoj napretka, zapošljavanja i poboljšanje konkurentskih uslova.

Sa aktivnostima koje realiziraju na regionalnoj razini i uz pomoć institucija, balkanske zemlje pokušavaju stvoriti novu viziju. Naime, Balkan ne želi da se više spominje kao nestabilna regija, već kao regija koja se bori protiv korupcije, koja osnažuje svoje državne institucije, koja pokušava da privuče strane investicije i koja se interesuje uslovima života svojih državljana. No, činjenica je ta da balkanske zemlje trebaju učiniti još puno toga. Da bi ubrzale proces prijema u EU, zemlje Zapadnog Balkana trebaju učiniti odlučnije korake povodom razvoja pravne države, ekonomskog upravljanja i administrativnog kapaciteta, i to kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou.

 Povezane vijesti