Balkanske Aktualnosti 31/2017

Povijesne, kulturne i porodične veze između Turske i BiH su osnovni faktor zbog čega Turska pokazuje specijalno interesovanje prema ovoj zemlji.

Balkanske Aktualnosti 31/2017

 

 

Za Tursku, koja ulaže velike napore kako bi i na istoku i na zapadu uspostavila mirovnu atmosferu, od kritične je bitnosti da i od sada pruža kontinuiranu podršku politici i političarima koji se zalažu za reforme i mir na Balkanu. Najbolji put da se napredak na Balkanu uzme pod garanciju je da se nivo demokratizacije regije i ekonomskog napretka poveća na veći stupanj.

Osim političke podrške političarima koji se zalažu za reforme na Balkanu, Turska se treba usredsrijediti i na razvoj ekonomske suradnje sa balkanskim zemljama i time podstaći da turski biznismeni mnogo više djeluju na Balkanu. I pored toga što je Turska posljednjih godina zabilježila veliki uspjeh u razvoju ekonomskih odnosa sa Balkanom, ovaj uspjeh nije ravnomjerno raspoređen na sve zemlje u regionu. U prošlosti su turski biznismeni zemlje Zapadnog Balkana uglavnom smatrali malim tržištem i nisu pokazivali dovoljno interesovanja za ovu regiju. No, ako se Zapadnom Balkanu pristupi sa regionalnog aspekta, onda poslovanje u ovoj regiji može postati pravi izazov. Drugačije rečeno, zemlje Zapadnog Balkana ne trebaju se posmatrati pojedinačno već kao jedna cjelina koja u sebi sadrži tržište od 24,7 milijuna ljudi.

Osim Srbije, sve zemlje Zapadnog Balkana pružaju veliku podršku integraciji u Euro-atlantske institucije. Turska kao zemlja članica NATO-a, pruža veliku podršku svim zemljama kada je u pitanju članstvo u Euro-atlantske institucije. Sa druge strane, u okviru dobrosusjednih odnosa i regionalne saradnje, Turska treba biti uz balkanske zemlje i kada je u pitanju njihovo članstvo u EU.

Očuvanje turske povjesti i kulturnog naslijeđa na Balkanu je cilj od kojeg se također nikada ne smije odustati. Ne smije se zaboraviti da su Turci na Balkanu i ostale srodne zajednice najveće naslijeđe Osmanske države  koji oživljavaju tursku kulturu na ovim prostorima. Razvoj odnosa na polju znanosti i obrazovanja uslovit će pozitivan politički efekat između Turske i balkanskih zemalja.

BiH je zemlja koja posjeduje posebno mjesto kod Turske. Povijesne, kulturne i porodične veze između Turske i BiH su osnovni faktor zbog čega Turska pokazuje specijalno interesovanje prema ovoj zemlji. No, sada se može kazati da se BiH nalazi na raskršću. Naime, ova zemlja će se u narednom periodu, sa izmijenjenim ustavom, ili pretvoriti u modernu europsku državu koja će biti integrisana unutar sebe, ili će postojeće podjele postati velika prijetnja za teritorijalni integritet zemlje.

Državljani BiH nisu ujedinjeni kada je u pitanju to kako njihova zemlja treba izgledati u budućnosti. Turska i u buduće treba pružiti svaku vrstu podrške kako bi se riješili politički problemi u ovoj zemlji. Ankara treba utvrditi minimalnu tačku oko koje će se složiti sva tri konstitutivna naroda i treba se usredsrijediti na inicijative oko te tačke. Drugačije rečeno, Ankara, umjesto opsežnih ustavnih promjena, se treba usredsrijediti na manje, ali efikasnije uredbe. Uzevši pouku iz prošlosti, osim što pokušava da tri konstitutivna naroda usaglasi oko zajedničkih izmjena, Ankara, u solidarnosti sa prijateljskim zemljama Bosne i Hercegovine, se treba usredsrijediti na prije svega rješavanje problema između Bošnjaka i bosanskih Hrvata. Cijela BiH bi imala veliku korist kada bi  zajednički entitet postao funkcionalniji i efikasniji. No, međunarodna zajednica treba dati garanciju da će se u narednoj etapi ¨ponovnog izmirenja¨ Bošnjaka i Hrvata uključiti i bosanski Srbi. Zahvaljujući zajedničkoj komisiji koja bi bila formirana ustanovile bi se uredbe kojima bi BiH postala mnogo funkcionalnija i u kojoj bi se podstakli ekonomski razvoj i očuvanje interesa svih naroda.

Turska treba podržavati i pronalazak rješenja oko pitanja imena Makedonije, te treba zauzeti aktivnu ulogu u nastavku dijaloga između Beograda i Prištine. U suprotnom, neprijatnosti koje se mogu dogoditi u Makedoniji i na Kosovu Balkan mogu uvući u ponovnu nestabilnost.

Što se tiče regionalne suradnje, Balkan je posljednjih godina uvučen u mrežu regionalne suradnje, no ne treba se zaboraviti da ono što se dogodilo u prošlosti i dalje stvara sjenu na međusobne odnose zemalja. Ne smije se zaboraviti da zemlje koje su se formirale nakon raspada bivše Jugoslavije sa velikim reakcijama gledaju na prijedlog da se između njih osnuje carinska zona. Polazeći od ove realnosti, regionalna suradnja Turske sa balkanskim zemljama se treba razvijati na institucionalnoj, sektoralnoj i bazi riješavanja specifičnih problema.Povezane vijesti