Aktualnosti iz BiH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na vanrednoj sjednici održanoj u ponedjeljak sa 32 glasa „za“, 15 „protiv“ i 3 „suzdržana“ usvojio je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

1412433
Aktualnosti iz BiH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na vanrednoj sjednici održanoj u ponedjeljak sa 32 glasa „za“, 15 „protiv“ i 3 „suzdržana“ usvojio je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

Izaslanici su usvojili  i Odluku o prihvaćanju zaduženja sa Svjetskom bankom i Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj za Projekt Covid 19 za BiH te Odluku o prihvaćanju zaduženja u sklopu instrumenata za brzo financiranje Međunarodnog monetarnog fonda.

Potporu izaslanika dobio je i Zaključak Kluba Hrvata kojim se od Vlade Federacije BiH i nadležnih institucija BiH traži da bez odlaganja stave na raspolaganje sredstva MMF-a od 200 miliona KM koja izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu pripadaju županijama, odnosno kantonima.

U cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu Federacije BiH narednog dana od objave u Službenim novinama FBiH na snagu će stupiti Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih usljed pandemije koronavirusa.

To znači da će poslovni subjekti imati pravo na subvencioniranje doprinosa u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće.

Subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vršit se na način da se za penziono - invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM, ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni prosječni promet u januaru i februaru 2020. godine.

Isplata najniže neto plaće zaposlenim nije uslovljena istovremenim plaćanjem subvencioniranih doprinosa.

Zakonom se uspostavlja Garancijski fond na osnovu kojeg će, uime i za račun Federacije garancije izdavati Razvojna banka FBiH. Garancije će se koristiti za osiguranje kreditnih linija kod komercijalnih banaka, u cilju ublažavanja i poboljšanja likvidnosti, te olakšanje pristupa finansiranju poslovnim subjektima.

Inicijalna sredstva za osnivanje Fonda u iznosu do 80.000.000 KM osigurat će se preusmjeravanjem raspoloživih sredstava Vlade Federacije iz komisionih poslova i raspoloživih sredstava namjenskih depozita Vlade Federacije koja se vode kod Razvojne banke.

S početkom primjene Zakona zatezna kamata na javne prihode neće se obračunavati i plaćati za dane trajanja stanja nesreće.

Ukida se obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit za poslovne subjekte, kao i na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu.

Propisano je da će se održavanje stabilnosti pojedinih isplata na dostignutom nivou (penzija, invalidnina i drugih socijalnih davanja) osigurati uštedama u okviru budžeta Federacija za 2020. godinu, a imajući u vidu posljedice pada prihoda izazvanih stanjem nesreće, kao i da se obaveza uskladivanja penzija, invalidnina, drugih socijalnih davanja i plaća neće vršiti u 2020. godini.

Stupanje na snagu ovog zakona omogućeno je 4. maja nakon što ga je usvojio Dom naroda, a ranije Predstavnički dom Parlamenta FBiH. 

Izvor: FENA

 


Tagovi: #BiH

Povezane vijesti