Kaddamar da aikin TurkStream

Kaddamar da aikin TurkStream.