Abubuwan da suka faru a daren 15 ga Yulin 2016

Abubuwan da suka faru a daren 15 ga Yulin 2016.