Yara kanana da Haftar ya saka yaki a Libiya sun yi bayani

Yara kanana da Haftar ya saka yaki a Libiya sun yi bayani.