Farmakan Tafkin Zaman Lafiya

Manufar ita ce zaman lafiya,
ta'addanci ake nufa

Manyan batutuwan ranar 04.01.2019

Manyan batutuwan ranar 04.01.2019