Irin barnar da guguwar Idai ta yi a Mozambik

Irin barnar da guguwar Idai ta yi a Mozambik