Farmakan Tafkin Zaman Lafiya

Manufar ita ce zaman lafiya,
ta'addanci ake nufa

Bidiyon guguwar Typhoon a kasar Taiwan

Bidiyon guguwar Typhoon a kasar Taiwan