An kafa yankin zaman lafiya a arewacin Siriya saura me?

An kafa yankin zaman lafiya a arewacin Siriya saura me?.