An kafa babban tarihin Yukren a Istanbul

An kafa babban tarihin Yukren a Istanbul.