An haska Istanbul da fitilu shudaye da ruwan goro don tuna wa da ranar ciwn daji ta duniya

An haska Istanbul da fitilu shudaye da ruwan goro don tuna wa da ranar ciwn daji ta duniya.