Yawan hare-hare da 'yan ta'addar PYD/PKK suka kai a wuraren Ibada

Yawan hare-hare da 'yan ta'addar PYD/PKK suka kai a wuraren Ibada

Yawan hare-hare da 'yan ta'addar PYD/PKK suka kai a wuraren Ibada

Yawan hare-hare da 'yan ta'addar PYD/PKK suka kai a wuraren Ibada


Tag: Ibada , PKK , PYD