Yadda aka sanyaya gwiwar Majalisar Dinkin Duniya a taron neman taimako ga Siriya

Yadda aka sanyaya gwiwar Majalisar Dinkin Duniya a taron neman taimako ga Siriya | Yadda aka sanyaya gwiwar Majalisar Dinkin Duniya a taron neman taimako ga Siriya

Yadda aka sanyaya gwiwar Majalisar Dinkin Duniya a taron neman taimako ga Siriya

Yadda aka sanyaya gwiwar Majalisar Dinkin Duniya a taron neman taimako ga Siriya


Tag: Majalisar Dinkin Duniya , Taimako , Siriya