Wuraren da Turkiyya ta hara a farmakan da take shirin kai wa gabashin tafkin Firat

Wuraren da Turkiyya ta hara a farmakan da take shirin kai wa gabashin tafkin Firat dake arewacin Siriya.

Wuraren da Turkiyya ta hara a farmakan da take shirin kai wa gabashin tafkin Firat

Wuraren da Turkiyya ta hara a farmakan da take shirin kai wa gabashin tafkin Firat dake arewacin Siriya.


Tag: Siriya , Gabashin Firat