UNESCO ta amince da Gobeklitepe a matsayin waje na tarihi da aka gada

UNESCO ta amince da Gobeklitepe a matsayin waje na tarihi da aka gada | UNESCO ta amince da Gobeklitepe a matsayin waje na tarihi da aka gada

UNESCO ta amince da Gobeklitepe a matsayin waje na tarihi da aka gada

UNESCO ta amince da Gobeklitepe a matsayin waje na tarihi da aka gada


Tag: UNESCO , Gobeklitepe