Ko kun san 'yan shekaru nawa cutar Corona ta fi kashewa?

Ko kun san 'yan shekaru nawa cutar Corona ta fi kashewa?

Ko kun san 'yan shekaru nawa cutar Corona ta fi kashewa?

Ko kun san 'yan shekaru nawa cutar Corona ta fi kashewa?


Tag: Kisa , Corona