Farmakan Tafkin Zaman Lafiya

Manufar ita ce zaman lafiya,
ta'addanci ake nufa

Hotunan kayan tarihi masu shekaru sama da dubu 3 da aka gano a garin Karkamiş na Turkiyya

Hotunan kayan tarihi masu shekaru sama da dubu 3 da aka gano a garin Karkamiş na Turkiyya

Hotunan kayan tarihi masu shekaru sama da dubu 3 da aka gano a garin Karkamiş na Turkiyya

Hotunan kayan tarihi masu shekaru sama da dubu 3 da aka gano a garin Karkamiş na Turkiyya


Tag: Karkamiş , Kayan tarihi