Farmakan Tafkin Zaman Lafiya

Manufar ita ce zaman lafiya,
ta'addanci ake nufa

Hotunan guguwar Maria da ta kunna kai Tsibiran Karibiyan inda daga nan za ta wuce Kudancin Amurka

Hotunan guguwar Maria da ta kunna kai Tsibiran Karibiyan inda daga nan za ta wuce Kudancin Amurka

Hotunan guguwar Maria da ta kunna kai Tsibiran Karibiyan inda daga nan za ta wuce Kudancin Amurka

Hotunan guguwar Maria da ta kunna kai Tsibiran Karibiyan inda daga nan za ta wuce Kudancin Amurka


Tag: Amurka , Maria , Guguwa