Το Κιρκούκ πρόσθεσε τα τουρκομανικά στις επίσημες γλώσσες του