Το Βραβείο Εκτίμησης Ανθρωπιστικών Υπηρεσιών απονεμήθηκε στην Εμινέ Ερντογάν


Λέξεις-κλειδιά: Εμινέ Ερντογάν