Ομιλία του Προέδρου Επικοινωνίας της Προεδρίας στο TRT World Forum

O Πρόεδρος Επικοινωνίας της Προεδρίας Φαχρεττίν Αλτούν στην ομιλία που εκφώνησε στο TRT World Forum 2020 απευθυνόμενος στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δήλωσε πως πρέπει να αποφύγουν τις αντιμεταναστευτικές και αντιμουσουλμανικές συμπεριφορές 

 


Λέξεις-κλειδιά: Φαχρετίν Αλτούν