Ολοκληρώθηκε η δεύτερη δοκιμαστική εκτόξευση του Tayfun


Λέξεις-κλειδιά: