Ξένοι διασώστες επαινούν τους Τούρκους για τη φιλοξενία και το σθένος τους


Λέξεις-κλειδιά: σεισμός , διασώστες