Εκτοξεύτηκε ο δορυφόρος İmece στη διαστημική βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια


Λέξεις-κλειδιά: