Η Τουρκία εγκαινίασε το Κοινό Κέντρο Συντονισμού για την μεταφορά των σιτηρών της Ουκρανίας