Αντιπλοϊκός πύραυλος Atmaca

 

Ο πύραυλος Atmaca εκτοξεύτηκε από την κορβέτα TCG Kınalıada εναντίον του παροπλισμένου πλοίου Işın.

 


Λέξεις-κλειδιά: TCG Kınalıada , πύραυλος Atmaca