7,5 δισ. δολάρια συγκεντρώθηκαν στη Διάσκεψη Δωρητών