Κόκκινος βάφτηκε ο ουρανός στην Κίνα


Λέξεις-κλειδιά: Κίνα