Αυξάνονται οι δραστηριότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης ΡΚΚ στη Γερμανία


Λέξεις-κλειδιά: Γερμανία