Αναχώρησε από την Οδησσό το πρώτο πλοίο που μεταφέρει σιτηρά


Λέξεις-κλειδιά: