Στις 10 Νοεμβρίου η Τουρκία γίνεται συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας του Παρισίου

Η συμφωνία τίθεται σε ισχύ 30 μέρες μετά την κοινοποίηση της κύρωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών

1720245
Στις 10 Νοεμβρίου η Τουρκία γίνεται συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας του Παρισίου

 

Η Τουρκία θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας του Παρισίου στις 10 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την κοινοποίηση θεματοφύλακα των Ηνωμένων Εθνών η Τουρκία στις 11 Οκτωβρίου ενημέρωσε τον Οργανισμό για την κύρωση της συμφωνίας.

«Η Δημοκρατία της Τουρκίας, στη βάση «της ισότητας, των κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και αντίστοιχων δυνατοτήτων», όπως αναγνωρίζεται σαφώς και με ακρίβεια στη Σύμβαση –Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή της 9ης Μαΐου 1992 και τη Συμφωνία του Παρισιού δηλώνει ότι η Τουρκία θα εφαρμόσει τη Συμφωνία του Παρισιού ως αναπτυσσόμενη χώρα και στο πλαίσιο των δηλώσεων της για συμβολή που καθορίστηκαν σε εθνικό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία και οι μηχανισμοί της δεν θίγουν το δικαίωμα της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», σημειώνεται.

Αναφέρεται ότι η συμφωνία τίθεται σε ισχύ 30 μέρες μετά την κοινοποίηση της κύρωσης.

«Η συμφωνία τίθεται σε ισχύ για την Τουρκία στις 10 Νοεμβρίου 2021», σημειώνεται.

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ