«Πρόγραμμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» από τη ΥΤΒ

Η Διεύθυνση Απόδημων Τούρκων και Συγγενικών Κοινοτήτων θα διοργανώσει εκπαίδευση για τους Τούρκους πολίτες στο εξωτερικό και τους φοιτητές με μπλε κάρτα

1590011
«Πρόγραμμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» από τη ΥΤΒ

 

 

 

Η Διεύθυνση Απόδημων Τούρκων και Συγγενικών Κοινοτήτων(YTB), θα διοργανώσει «Πρόγραμμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» για τους Τούρκους πολίτες και τους φοιτητές που κατέχουν μπλε κάρτα.

Στην ανακοίνωση που εξεδόθη από τη YTB, σημειώθηκε πως στο πλαίσιο του προγράμματος του θα διοργανωθεί μεταξύ 29-31 Μαρτίου οι νέοι που ζουν στο εξωτερικό θα πάρουν θεωρητική εκπαίδευση στα θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διάκριση, τα εγκλήματα μίσους, την δομή και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σχετικών διεθνών οργανισμών.

Στην ανακοίνωση σημειώθηκε πως στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί στα τουρκικά, μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι Τούρκοι πολίτες κάτω των 30 ετών που διαμένουν στο εξωτερικό ή κάτοχοι μπλε κάρτας φοιτητές 3ης και 4ης τάξης που φοιτούν στο πεδίο κοινωνικών επιστημών καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

H τελευταία ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων είναι η 14η Μαρτίου.

 

 

 

 

 

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ