Επιχείρηση Πηγή Ειρήνης

Σκοπός μας η γαλήνη
στο στόχαστρο η τρομοκρατία