Νέα προγράμματα υποτροφιών της Διεύθυνσης Απόδημων Τούρκων και Συγγενών Κοινοτήτων

Η YTB ανακοίνωσε τέσσερα νέα προγράμματα υποτροφιών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και των ακαδημαϊκών εργασιών των απόδημων Τούρκων

1191394
Νέα προγράμματα υποτροφιών της Διεύθυνσης Απόδημων Τούρκων και Συγγενών Κοινοτήτων

 

Η Διεύθυνση Απόδημων Τούρκων και Συγγενών Κοινοτήτων (YTB) ανακοίνωσε τέσσερα νέα προγράμματα υποτροφιών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και των ακαδημαϊκών εργασιών των Τούρκων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε η YTB θα χορηγήσει τέσσερις διαφορετικές υποτροφίες για να βοηθήσει να αυξηθούν ποιοτικά και ποσοτικά οι έρευνες για τα προβλήματα των απόδημων Τούρκων και προκειμένου να συμβάλλει στο να μάθουν οι νέοι από πιο κοντά την τουρκική γλώσσα και τον τουρκικό πολιτισμό.

Τα «Βραβεία Αριστείας Εξετάσεων Αποφοίτησης από το Λύκειο Πολιτών του Εξωτερικού» θα απονεμηθούν σε επιτυχημένους μαθητές λυκείου στο εξωτερικό.

Με τα «Βραβεία Εξαιρετικής Επίδοσης Φουάτ Σεζγκίν» θα χορηγηθεί μία φορά σε επιτυχημένους υποψήφιους που είναι εγγεγραμμένοι σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα θετικών επιστημών, μηχανικών, επιστημών υγείας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών ή έχουν αποφοιτήσει από αυτά.

Η YTB πέρα από αυτά ανακοίνωσε και «Πρόγραμμα Υποτροφιών Έρευνας Διατριβής» για να υποστηρίξει τις ακαδημαϊκές εργασίες των πολιτών που ζουν στο εξωτερικό. Στόχος του προγράμματος είναι να αυξηθούν ποιοτικά και ποσοτικά οι ακαδημαϊκές έρευνες για τα προβλήματα των πολιτών που ζουν μακριά από την πατρίδα τους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Ιουνίου.

Μια άλλη υποτροφία που ανακοίνωσε η Διεύθυνση Απόδημων Τούρκων και Συγγενών Κοινοτήτων είναι το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Διατριβή για την Εκμάθηση της Τουρκικής στα Παιδιά Τούρκων του Εξωτερικού» που αποσκοπεί στην διαπαιδαγώγηση εκπαιδευτικών που θα διδάξουν την τουρκική στα παιδιά απόδημων Τούρκων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το εν λόγω πρόγραμμα λήγει στις 10 Ιουνίου.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ