97 χρόνια από τον δρόμο της Ανεξαρτησίας στον δρόμο του Μέλλοντος

Πριν από 97 χρόνια άνοιξαν οι πύλες μιας νέας εποχής στην ιστορία του Τουρκικού έθνους και με την αναγγελία της Δημοκρατίας, η ρήση «Η κυριαρχία ανήκει άνευ όρων στο έθνος» εγκαταστάθηκε στην διακυβέρνηση του κράτους με την πιο ευδιάκριτη μορφή.

1

 

Με την αναγγελία της Δημοκρατίας στις 29 Οκτωβρίου 1923, άνοιξαν οι πύλες μιας νέας εποχής στην ιστορία του Τουρκικού έθνους και η ρήση «Η κυριαρχία ανήκει άνευ όρων στο έθνος» εγκαταστάθηκε στην διακυβέρνηση του κράτους με την πιο ευδιάκριτη μορφή.


Λέξεις-κλειδιά: