Η Ισπανία εισάγει τουρκικό ελαιόλαδο

Η Ισπανία εισάγει τουρκικό ελαιόλαδο

Η Ισπανία απορρόφησε το 37% των εξαγωγών ελαιόλαδου τους πρώτους δέκα μήνες. 


Λέξεις-κλειδιά: