Οι περίφημες κούκλες, ρωσικά Ματρούσκα έγιναν τα σύμβολα της Ρωσίας

Οι περίφημες κούκλες, ρωσικά Ματρούσκα έγιναν τα σύμβολα της Ρωσίας

Λέξεις-κλειδιά: