Τι συμβαίνει στην Ανατολική Γκούτα;

Infographic

 

Στην Ανατολική Γκούτα εκτυλίσσεται μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις του 21ου αιώνα.


Λέξεις-κλειδιά: καθεστώς Άσαντ , Ανατολική Γκούτα