Η Fitch αναθεώρησε την προοπτική του τουρκικού τραπεζικού τομέα από «ουδέτερη» σε «βελτιωτική»

Στην ανακοίνωση του οίκου αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σημειώθηκε ότι η Τουρκία υιοθέτησε πιο παραδοσιακές μακροοικονομικές πολιτικές μετά τις προεδρικές εκλογές τον Μάιο του 2023

2155892
Η Fitch αναθεώρησε την προοπτική του τουρκικού τραπεζικού τομέα από «ουδέτερη» σε «βελτιωτική»

 

 

 

 

Ο διεθνής οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch Ratings αναθεώρησε την προοπτική του τουρκικού τραπεζικού τομέα από «ουδέτερη» σε «βελτιωτική» λόγω της μείωσης των πιέσεων εξωτερικής χρηματοδότησης και της πτώσης των μακροοικονομικών κινδύνων.

Στην ανακοίνωση της Fitch σημειώθηκε ότι η Τουρκία υιοθέτησε πιο παραδοσιακές μακροοικονομικές πολιτικές μετά τις προεδρικές εκλογές τον Μάιο του 2023.

Στην ανακοίνωση, αναφέρθηκε ότι οι προοπτικές του τουρκικού τραπεζικού τομέα αναθεωρήθηκαν από «ουδέτερες» σε «βελτιωτικές» λόγω της μείωσης των εξωτερικών πιέσεων χρηματοδότησης και των κινδύνων μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μετά από αυτές τις πολιτικές και ότι η αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πολιτική της Τουρκίας θα οδηγήσει σε βελτίωση των αποθεματικών της Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας της Τουρκίας, σε χαμηλότερη δολαριοποίηση και καλύτερη πρόσβαση των τραπεζών σε εξωτερική χρηματοδότηση.

Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι η κερδοφορία του τουρκικού τραπεζικού τομέα ήταν υψηλή πέρυσι και ότι μπορεί να υπάρξει μείωση της κερδοφορίας φέτος, αλλά η κεφαλαιακή διάρθρωση του κλάδου είναι επαρκής.


Λέξεις-κλειδιά: #Fitch Ratings

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ