ΕΕ: Απαγόρευση στις πωλήσεις των αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ από το 2035

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την απαγόρευση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 2035

1946481
ΕΕ: Απαγόρευση στις πωλήσεις των αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ από το 2035

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την απαγόρευση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 2035.

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο της Γαλλίας, ψηφίστηκε ο κανονισμός που θα φέρει νέα πρότυπα εκπομπών άνθρακα στα αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Ο νόμος, ο οποίος φέρνει αυστηρά πρότυπα εκπομπών άνθρακα για τα νέα αυτοκίνητα σύμφωνα με τον κλιματικό στόχο της ΕΕ, ψηφίστηκε με 340 «ναι», 279 «όχι» και 21 «αποχή».

Όλα τα νέα αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που θα πωλούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ από το 2035 θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα κατά 100% έως το 2035. Έτσι, από την εν λόγω ημερομηνία, νέα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, συμπεριλαμβανομένων βενζίνης και ντίζελ, δεν θα μπορούν να πωλούνται στις χώρες της Ε.Ε..

Ο στόχος μείωσης των εκπομπών για το 2030 θα είναι 55% για τα αυτοκίνητα και 50% για τα φορτηγά.

Θα αναπτυχθεί μια νέα μεθοδολογία για την αξιολόγηση των εκπομπών άνθρακα που θα εκπέμπει ένα όχημα σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Θα διασφαλιστεί οι οριακές τιμές εκπομπών να είναι εναρμονισμένες με τις εκπομπές σε πραγματική χρήση.

Μετά από αυτό το στάδιο, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ αφού εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο της ΕΕ και δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ο κανονισμός είναι μεταξύ των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο πακέτο «Προσαρμογή στο 55», το οποίο αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στοχεύει στη μείωση των εκπομπών τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030.


Λέξεις-κλειδιά: #αυτοκίνητα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ