Ολοκληρώθηκε η Συνάντηση των Υπουργών Εμπορίου και Επενδύσεων της G20

Οι υπουργοί επανέλαβαν τη δέσμευση τους για την υλοποίηση ενός σταθερού εμπορικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, σημειώνεται στην τελική δήλωση

1719004
Ολοκληρώθηκε η Συνάντηση των Υπουργών Εμπορίου και Επενδύσεων της G20

 

Στην τελική δήλωση της Συνάντησης των Υπουργών Εμπορίου και Επενδύσεων της G20, σημειώνεται ότι τα κράτη της G20 είναι αποφασισμένα να συνεργαστούν ενεργά και εποικοδομητικά με όλα τα μέλη του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον οργανισμό.

Η Συνάντηση των Υπουργών Εμπορίου και Επενδύσεων της G20, μέλος της οποία είναι και η Τουρκία, στο Σορέντο της Ιταλίας, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G20, ολοκληρώθηκε με την έγκριση της τελικής δήλωσης.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι οι υπουργοί συναντήθηκαν για να ενισχύσουν το χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, ανοιχτό, δίκαιο, εξισωτικό, βιώσιμο και πολυμερές εμπορικό σύστημα στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ο ΠΟΕ. Σημειώνεται ότι οι υπουργοί επανέλαβαν τη δέσμευση τους για την υλοποίηση ενός σταθερού εμπορικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.

Τα κράτη της G20 επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση τους να θέσουν μια σταθερή βάση για μια ανθεκτική, ισχυρή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάκαμψη και να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στο διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις προωθώντας μια παγκόσμια και συντονισμένη απάντηση.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε ενεργά και εποικοδομητικά με όλα τα μέλη του ΠΟΕ προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον οργανισμό», αναφέρουν οι υπουργοί.

Στη δήλωση σημειώνεται επίσης ότι η πανδημία ανέδειξε την σημασία της παγκόσμιας πρόσβασης σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, θεραπείες και διαγνώσεις κατά της COVID-19.

Οι υπουργοί αναφέρουν ότι συνεχίζουν να εφαρμόζουν τις δράσεις της G20 για την υποστήριξη του παγκόσμιου εμπορίου και των επενδύσεων κατά της COVID-19.

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ