Η Τουρκία είναι η 5η  μεγαλύτερη  εμπορική εταίρος  της Ε.Ε.

Η Τουρκία συνεχίζει να είναι ο 5ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος  στις εισαγωγές και εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Τουρκία είναι η 5η  μεγαλύτερη  εμπορική εταίρος  της Ε.Ε.

Η Τουρκία  είναι η 5η μεγαλύτερη  εμπορική εταίρος της Ε.Ε.  και κυρίως στο εξωτερικό εμπόριο.

Η Τουρκία με εισαγωγές  ύψους  84.8 εκατομμύρια ευρώ  και με  εισαγωγές ύψους 69.7 εκατομμύρια ευρώ  που πραγματοποίησε τον περασμένο έτος με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να  παραμένει  σταθερή στην  5η θέση  ως  σημαντικότερη  εμπορική  εταίρος  της Ε.Ε.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), η 28μελής ΕΕ  το περασμένο έτος πραγματοποίησε εξαγωγές αξίας  1 τρισεκατομμυρίου 878,5 δισ. Ευρώ και εισαγωγές 1 τρισεκατομμύριο 853,5 δισ. Ευρώ .

Οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Τουρκία αυξήθηκαν κατά 8,8 τοις εκατό κατά την εν λόγω περίοδο  και πραγματοποιήθηκαν στο επίπεδο  των 84.800 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτή την περίοδο, οι εισαγωγές από την ΕΕ προς την Τουρκία  σημείωσαν  αύξηση και κυμάνθηκαν στο επίπεδο  του 4,5 τοις εκατό  φθάνοντας  στα  69.7εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι, η Τουρκία έχει διατηρήσει την πέμπτη θέση στο εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ