Επιστολή του Κόμματος DEB στον ΟΗΕ σχετικά με τα προβλήματα της Τουρκικής Μειονότητας της Δ. Θράκης

Στην επιστολή επιστάθηκε η προσοχή στα προβλήματα της τουρκικής μειονότητας

1934629
Επιστολή του Κόμματος DEB στον ΟΗΕ σχετικά με τα προβλήματα της Τουρκικής Μειονότητας της Δ. Θράκης

 

 

 

 

Η Ελλάδα αγνοεί τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας αψηφώντας τις διεθνείς και διμερείς συμφωνίες.

Το Κόμμα Φιλίας Ισότητας και Ειρήνης στη Δυτική Θράκη (DEB) διαβίβασε με μια επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη τα προβλήματα της τουρκικής μειονότητας.

Στην επιστολή επιστάθηκε η προσοχή στα προβλήματα στην εκπαίδευση και στην επέμβαση της Αθήνας στο μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Στην επιστολή σημειώνεται πως η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία 20 χρόνια έκλεισε πάνω από 100 μειονοτικά δημοτικά και δεν δίνει άδεια στην ίδρυση δίγλωσσων νηπιαγωγείων που θα δίνουν εκπαίδευση τα τουρκικά και τα ελληνικά.

Αναφέρεται πως με διεθνείς και εθνικές ρυθμίσεις έχει παραχωρηθεί στην Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης το δικαίωμα να εκλέγουν τον δικό τους θρησκευτικό ηγέτη και σημειώνεται,

«Η Ελλάδα αντίθετα με τις διατάξεις των διεθνών και διμερών συμφωνιών έχει αφαιρέσει από τη μειονότητα το δικαίωμα εκλογής των θρησκευτικών ηγετών».

Στην επιστολή του DEB υπογραμμίστηκε πως η τουρκική μειονότητα υφίσταται σοβαρή διάκριση και δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και του συνετερίζεσθαι.

Σημειώθηκε δε πως η Αθήνα κλείνει τους συλλόγους που φέρουν την λέξη ‘τουρκικός’ στην ονομασία τους και δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

 

 

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ