ტყის მიდამოებში ჩამოვარდნილი სირიის თვითმფრინავის ნამსხვრევები დაფიქსირდა


საკვანძო სიტყვები: სირია , თვითმფრინავი , ჩამოვარდნა