თურქეთში ვაქცინაციის პროცესი წარმატებულად მიმდინარეობს

თურქეთში ვაქცინაციის პროცესი წარმატებულად მიმდინარეობს


საკვანძო სიტყვები: ვაქცინაცია , თურქეთი