თურქეთმა, ჩრდილოეთ ერაყში ფართომასშტაბიანი ოპერაცია დაიწყო

თურქეთმა, ჩრდილოეთ ერაყში  ფართომასშტაბიანი ოპერაცია დაიწყო


საკვანძო სიტყვები: თურქეთი , ჩრდილოეთ ერაყი , ოპერაცია