სტამბოლის არხის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა

სტამბოლის არხის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა


საკვანძო სიტყვები: კანალ ისტანბულ , სტამბოლის არხი