ფეტო-ს გაშიფვრა - შხამიანი მტევანი

ფეტო-ს გაშიფვრა - შხამიანი მტევანი


საკვანძო სიტყვები: შხამიანი მტევანი , FETÖ , ფეტო